soczahyst.kiev.ua   
 
Повідомлення за 25.09.2008/1

25.09.2008
Огляд практики з окремих питань надання державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"


Огляд
практики з окремих питань
надання державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"

Запитання 1. Державна соціальна допомога на дитину-інваліда, 31.05.1991 року народження, була призначена по 30.04.2008 року. Після переогляду стану здоров'я, до районного управління 08.05.2008 року звернулася мати дитини, надаючи при цьому медичний висновок ЛКК дитячого лікувально-профілактичного закладу від 06.05.2008 року терміном до 01.05.2009року. З якої дати необхідно продовжити виплату державної соціальної допомоги?
Згідно з пунктом 2.8. Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2002 року № 226/293/169 (зі змінами) виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску дитиною-інвалідом строку переогляду стану здоров'я лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а у разі визнання знову дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць.
Таким чином продовження виплати державної соціальної допомоги на дитину-інваліда, яка вказана у вашому запиті, необхідно здійснювати з 01.05.2008 року.
Запитання 2. Державна соціальна допомога на дитину-інваліда, 11.09.2002 року народження, призначена з 4 березня 2008 року по 3 березня 2013 року.
Водночас, 14.05.2008 року батьки дитини подають до районного управління експертний висновок спеціальної ЛКК по встановленню причинного зв'язку захворювань та інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС від 25.03.2008року, копію посвідчення та вкладку до посвідчення дитини яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою (вкладка видана 07.04.2008 року).
З якої дати необхідно призначити підвищення до соціальної допомоги дитині-інваліду, враховуючи те, що згідно з діючим законодавством щодо чорнобильських виплат, право на виплату наступає на підставі документів, що підтверджують це право, але не раніше дати видачі посвідчення потерпілого, в даному випадку вкладки до посвідчення?
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено, що виплата компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг у разі, коли вперше встановлено відповідний статус постраждалої особи і видано відповідне посвідчення, проводиться з дня подання громадянином заяви, але не раніше ніж з дня видачі йому посвідчення встановленого зразка.
Враховуючи зазначене, призначення підвищення до державної соціальної допомоги на дитину-інваліда слід проводити не раніше ніж з дати, видачі посвідчення потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС.
В даному випадку державну соціальну допомогу з урахуванням вимог пункту 6 частини третьої статті 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" слід призначити з 07.04.2008 року.
Запитання 3. Державну соціальну допомогу на дитину-інваліда, 15.01.1990 року народження, захворювання якої пов'язане з аварією на ЧАЕС, разом з надбавкою на догляд було призначено по 14.01.2008 року. 08.02.2008 року до районного управління звертається повнолітня особа і подає довідку МСЕК, згідно якої їй встановлено НІ групу інвалідності з 21.01.2008року по 20.02.2013року. В якому розмірі потрібно здійснювати доплату заявниці за період з 15.01.2008року по 31.01.2008року? В даному випадку, застосовуючи норми пункту 6 частини третьої статті 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та пункту 2.7 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, виплату державної соціальної допомоги на дитину-інваліда з урахуванням підвищення та надбавки на догляд (у разі права на її призначення) слід проводити по 14.01.2008 року, з 15.01.2008 року по 20.01.2008 року у розмірах як на дитину-інваліда, захворювання якої пов'язане з аварією на ЧАЕС без надбавки на догляд. Призначення державної соціальної допомоги як інваліду з дитинства III групи слід здійснювати з 21.01.2008 року.
Запитання 4. Державна соціальна допомога матері разом з надбавкою на догляд на дитину, 08.11.2002 року народження, була призначена по 31.01.2008 року. З наступним медичним висновком на дитину - інваліда від 11.04.2008року мати звернулась до управління 22.04.2008року.
З якої дати потрібно продовжувати виплату допомоги, оскільки місячний термін з дати припинення виплати пройшов?
Відповідно до абзацу 1 п. 2.8 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства строку переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько - консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи (вищої або нижчої), державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою в розмірах що були встановлені у відповідних періодах.
Виплату державної соціальної допомоги на дитину-інваліда з надбавкою на догляд (у разі права на її призначення) слід поновити з 11.03.2008 року.
Запитання 5. Чи молена призначити особам з числа батьків -вихователів та прийомних батьків надбавку на догляд за дитиною-інвалідом до державної соціальної допомоги?
Згідно зі статтею 3 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Відповідно до статті 11 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, включені до переліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Особам, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, надбавка на догляд за дитиною-інвалідом до державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" не призначається.
Запитання 6. Чи має право особа, яка навчається у навчальному закладі з денною формою навчання, яка отримує (не отримує) стипендію отримувати надбавку на догляд до державної соціальної допомоги на дитину-інвалідом?
Відповідно до статті 3 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" надбавка на догляд за дитиною - інвалідом віком до 18 років призначається одному із батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Відповідно до п. 3.9 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам надбавка на догляд за дитиною - інвалідом призначається особі, яка не працює, не вчиться (окрім заочної форми навчання), не служить, не займає виборну посаду і яка фактично здійснює догляд за дитиною -інвалідом, на яку призначена державна соціальна допомога, незалежно від того, чиї дані вказані в третій графі ( прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна, піклувальника) медичного висновку про визнання дитини інвалідом, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.
Враховуючи зазначене особі, яка навчається у навчальному закладі за денною формою навчання надбавка на догляд за дитиною - інвалідом до вищезазначеної державної соціальної допомоги не призначається.
Запитання 7. Чи має право на призначення та виплату надбавки відповідно до Закону України „Про донорство крові та її компонентів", інвалід з дитинства, який в органах праці та соціального захисту населення отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"?
Статтею 13 Закону України „Про донорство крові та її компонентів" передбачено, Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
Призначення зазначеної надбавки до державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" чинним законодавством не передбачено.
Враховуючи зазначене, призначення надбавки, передбаченої статтею 13 Закону України „Про донорство крові та її компонентів" до державної соціальної допомоги інваліду з дитинства є неможливим.
Запитання 8. Заявниця разом із дитиною-інвалідом зареєстрована в населеному пункті якому надано статус гірського.
Чи має право заявниця на призначення та виплату державної допомоги дітям - інвалідам з надбавкою на догляд на сина з урахуванням надбавки за проживання в гірському населеному?
Згідно з частиною 2 статті 6 Закону України „Про статус гірських населених пунктів в Україні" розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків. Ця норма розповсюджується також на виплату державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд (при наявності права особи на призначення надбавки, відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам").
Запитання 9. В органи праці та соціального захисту населення звернулася інвалід з дитинства І групи по зору, яка перебувала на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувач пенсії по інвалідності та пенсії за особливі заслуги перед Україною за нагородження орденом „Знак Пошани". Чи може бути призначена одночасно пенсія згідно Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та державна соціальна допомога згідно Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"?
Згідно зі статтею 4 Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до законодавства.
Статтею 5 цього Закону передбачено, що пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом.
Враховуючи зазначене, оскільки призначення пенсії за особливі заслуги до державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" чинним законодавством не передбачено, призначення інваліду з дитинства до державної соціальної допомоги пенсії цього виду неможливо.
Запитання 10. Інваліду з дитинства була призначена державна соціальна допомога по II групі інвалідності по 29.02.2008 року. 04.03.2008року заявник подав довідку МСЕК згідно якої йому встановлено III групу інвалідності довічно.
В якому розмірі та по яким термінам потрібно провести перерахунок, у разі якщо 3 групу інвалідності встановлено:
10.1) з 03.03.2008року (перерва 3 дні),
10.2) з 05.05.2008року (перерва більше місяця),
10.3) з 01.03. 2008року (не має перерви).
10.1) Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства строку переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної, а в разі визнання знову інвалідом з дитинства виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи (вищої або нижчої), державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою в розмірах, що були встановлені у відповідних періодах.
Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 01.03.08 по 02.03.08 - у розмірі державної соціальної допомоги як інваліду з дитинства II групи;
з 03.03.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства III групи.
10.2.) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 05.04.08 по 04.05.08 - у розмірі державної соціальної допомоги як інваліду з дитинства II групи;
з 05.05.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства III групи.
10.3.) У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги.
У даному випадку державну соціальну допомогу слід призначити з О1.ОЗ.О8р. довічно у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства III групи.
Запитання 11. Інваліду з дитинства була призначена допомога по II групі інвалідності по 29.02.2008 року. 04.03.2008 року заявник подав довідку МСЕК згідно якої йому встановлено І групу інвалідності довічно.
В якому розмірі та по яким термінам потрібно провести перерахунок, у разі якщо І групу встановлено:
11.1) з 03.03.2008року (перерва з дні),
11.2) з 05.05.2008року (перерва більше місяця),
11.3) з 01.03.2008року (не має перерви).
11.1) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 01.03.08 по 02.03.08 - у розмірі державної соціальної допомоги як інваліду з дитинства II групи;
з 03.03.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства І групи.
11.2) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 05.04.08 по 04.05.08 - у розмірі державної соціальної допомоги як інваліду з дитинства II групи;
з 05.05.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства І групи.
11.3) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 01.03.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства І групи.
Запитання 12. Дитині — інваліду (13.10.1989 року народження) була призначена державна соціальна допомога з надбавкою на догляд по 12.10.2007 року.
23.01.2008 року заявник подав довідку МСЕК згідно якої йому встановлено III групу інвалідності довічно. В якому розмірі та по яким термінам потрібно провести перерахунок, у разі якщо III групу встановлено:
12.1) з 09.11.2007року,
12.2) з 06.06.2008року,
12.3) з 13.10.2007 року.
Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства строку переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи (вищої або нижчої), державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою в розмірах, що були встановлені у відповідних періодах.
3.1) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 13.10.07 по 08.11.07 - у розмірі державної соціальної допомоги на дитину-інваліда без надбавки на догляд;
з 09.11.07 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства III групи.
3.2) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 06.05.08 по 05.06.08 - у розмірі державної соціальної допомоги на дитину-інваліда без надбавки на догляд;
з 06.06.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства III групи.
3.3) Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за його заявою (недієздатним - за заявою опікуна).
У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності, а при зменшенні розміру - з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності.
Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 13.10.07 по 31.10.07 - у розмірі державної соціальної допомоги на дитину-інваліда без надбавки на догляд;
з 01.11.07 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства III групи.
Запитання 13. Дитині-інваліду (13.10.1989 року народження) була призначена державна соціальна допомога з надбавкою на догляд по 12.10.2007 року.
23.01.2008року заявник подав довідку МСЕК згідно якої йому встановлено І групу інвалідності довічно.
В якому розмірі та з якого строку потрібно провести перерахунок, у разі якщо І групу встановлено:
13.1) з 09.11.2007 року,
13.2) з 06.06.2008рок,
13.3) з 13.10.2007року.
13.1) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 13.10.07 по 08.11.07 - у розмірі державної соціальної допомоги на дитину-інваліда без надбавки на догляд;
з 09.11.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства І групи.
13.2) Державну соціальну допомогу слід призначити:
з 06.05.08 по 05.06.08 - у розмірі державної соціальної допомоги на дитину-інваліда без надбавки на догляд;
з 06.06.08 - довічно - у розмірі державної соціальної допомоги інваліду з дитинства І групи.
13.3) Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за його заявою (недієздатним - за заявою опікуна). У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності, а при зменшенні розміру - з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності.
Оскільки в даному випадку немає перерв у встановленні інвалідності державну соціальну допомогу інваліду з дитинства І групи слід призначити довічно з 13.10.2007 року.
Запитання 14. Дитині-інваліду була призначена державна соціальна допомога по 29.02.2008 року - кінець терміну інвалідності згідно медичного висновку.
18.03.2008 року мама-заявниця звернулася з довідкою про те, що інвалідність дитині продовжено з 12.03.2008року.
З якої дати потрібно продовжити виплату допомоги:
14.1) з 01.03.2008року,
14.2) з 12.03.2008 року.
Враховуючи те, що виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску дитиною-інвалідом строку переогляду стану здоров'я лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць, державну соціальну допомогу слід призначити з 01.03.2008 по дату встановлення дитині інвалідності згідно медичного висновку про визнання дитини-інваліда віком до 18 років.
У разі, якщо до державної соціальної допомоги по 29.02.2008 рік була призначена надбавка на догляд за дитиною-інвалідом, то державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд (при умові наявності права на призначення) слід призначити з 01.03.2008 по дату встановлення дитині інвалідності згідно медичного висновку про визнання дитини-інваліда віком до 18 років.
Запитання 15. Інвалід з дитинства має дві довідки МСЕК, згідно яких він:
1) інвалід війни І групи безстроково;
2) інвалід з дитинства II групи.
За якою групою інвалідності і в якому розмірі призначати державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та підвищення по статусу „інваліда війни"?
Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України з одночасним роз'ясненням інвалідам з дитинства їх права на державну соціальну допомогу.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.
Призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" здійснюється на підставі довідки МСЕК, яка зазначає причину інвалідності „з дитинства", а підвищення по статусу „інваліда війни" визначається у розмірах згідно чинного законодавства, відповідно до групи інвалідності, вказаної в довідці, яка вказує причину „інвалід війни".
Запитання 16. Інвалід з дитинства перебуває на обліку в управлінні Пенсійного фонду України як отримувач пенсії у зв'язку із втратою годувальника та в органах праці та соціального захисту населення як отримувач державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".
До якої з вищевказаних виплат призначати підвищення відповідно до законів України „Про соціальний захист дітей війни" та „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"?
Згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.
Особам, з числа отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та пенсії у зв'язку з втратою годувальника одне із вищезазначених видів підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, провадиться до одного з видів виплати.
При цьому контроль за недопущенням подвійної виплати підвищень покладається на орган, який призначає пенсію чи державну соціальну допомогу особі, яка вже отримує одну з відповідних виплат.
В обов'язковому порядку необхідно також перевіряти доцільність встановлення підвищень, передбачених законами до однієї із одержуваних пенсіонером виплат з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 26.03.08 № 265 „Про деякі питання пенсійного забезпечення громадян" та від 16.07.08 № 645 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

© Головне управління соціального захисту населення
    виконавчого органу Київської міської влади, 2005